ผลงานทางวิชาการ

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ผลงานทางวิชาการ

  1. Sombuntham P, Rawangban W. Unsedated transnasal esophagoscopy: a sensitive and safe outpatient screening tool. Asian Biomedicine Vol. 9 No. 4 August 2015; 491 – 494
  2. Mokkaphan J, Banlunara W, Palaga T, Sombuntham P, Wanichwecharungruang S. Silicone surface with drug nanodepots for medical devices. ACS Appl Mater Interfaces. 2014 Nov 26;6(22) 

Book chapter

  1. Sombuntham P. Laryngopharyngeal reflux. In: Suthep Koncharnwit, ed. Gastroesophageal reflux disease 2010. Bangkok: Chulalongkorn publishing 2010: 114-128 (in Thai)
ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017