ผลงานทางวิชาการ

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ผลงานทางวิชาการ

  1. Sombuntham, P., Rawangban, W..Unsedated transnasal esophagoscopy: A sensitive and safe outpatient screening tool.2015.Asian Biomedicine.9.4. .491.494. 
  2. Mokkaphan, J., Banlunara, W., Palaga, T., Sombuntham, P., Wanichwecharungruang, S..Silicone surface with drug nanodepots for medical devices.2014.ACS Applied Materials and Interfaces.6.22. .20188.20196.5
  3. Tangjaturonrasme, N., Vasavid, P., Sombuntham, P., Keelawat, S..Pre-operative prediction of cervical nodal metastasis in papillary thyroid cancer by 99mTc-MIBI SPECT/CT; a pilot study.2013.Journal of the Medical Association of Thailand.96.6. .696.702.1
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019