ออกหน่วย

ตราด 17-19 ก.พ. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

บุรีรัมย์ 13-15 ม.ค. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

น่าน

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

นครศรีธรรมราช 12-14 ส.ค. 58

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

ออกหน่วย Facial plastic

31 พฤษภาคม 2016
ศิลปวัฒนธรรม

สงกรานต์ 11 เม.ย. 59

31 พฤษภาคม 2016
ศิลปวัฒนธรรม

วันสงกรานต์ 8 เม.ย. 58

31 พฤษภาคม 2016
ศิลปวัฒนธรรม

งานเกษียณ

31 พฤษภาคม 2016