วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล คณาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 

Latest updated : 8 November 2021