Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของภาควิชาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริการ และได้รับการคัดเลือกเป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประเภทวิชาการและวิจัย ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ปี 2564

2. รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Latest updated : 12 October 2021