วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Related Activities

8th APON 5-8 Feb 2018

Academic Conference
Latest updated : 19 October 2021