การจัดประชุมวิชาการ

Research day 28-30 พฤศจิกายน 2561

26 December 2018
ศิลปวัฒนธรรม

วังตะไคร้ 15 กันยายน 2561

27 October 2018
General Event

สอบ Temporal Bone Dissection

20 October 2018