ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Asia Pacific Otorhinolaryngologic Surgical Training และราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง Pediatric Otolaryngology and Laryngology ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2563 ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Latest updated : 27 January 2020