ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2562

http://ent.md.chula.ac.th/en/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัครแพทย์ประ/ What's New

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา...

หน่วยโรคทางกล่องเสียง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Advanced Foreign Body Removal Technique For ENT” วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตึกพันทิพย์ ชั้น 2

http://ent.md.chula.ac.th/en/กิจกรรมของภาควิชา/หน่วยโรคทางกล่องเสียง-ภ/ Activities

Sorry, this entry is only available in Thai. For the...