ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดงานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยและหลักสูตรด้านENT และ Otoneurology กับทาง UCL Ear Institute

http://ent.md.chula.ac.th/en/กิจกรรมของภาควิชา/ภาควิชาโสต-ศอ-นาสิกวิทย-4/ Activities

Sorry, this entry is only available in Thai. For the...

ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

http://ent.md.chula.ac.th/en/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัครแพทย์เพื/ What's New

Sorry, this entry is only available in Thai. For the...

Fellowship

http://ent.md.chula.ac.th/en/การเรียนการสอน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/ Page

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า (หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เวชศาสตร์คลินิก นานาชาติ ) รายวิชา 3000738 : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล ที่ได้รับโปรดเกล้า ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

http://ent.md.chula.ac.th/en/กิจกรรมของภาควิชา/ขอแสดงความยินดีกับ-รองศ/ Activities

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล...