50 ปี โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

http://ent.md.chula.ac.th/en/ข่าวประชาสัมพันธ์/50-ปี-โสต-ศอ-นาสิกวิทยา-คณะแ/ What's New

เนื่องในวาระครบ 50 ปี โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวน...

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง Pediatric Otolaryngology and Laryngology ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2563

http://ent.md.chula.ac.th/en/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาก/ What's New

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Asia Pacific Otorhinolaryngologic Surgical...