ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/ดร-ม-ล-กรเกียรติ์-สนิทวงศ/ ผลงานทางวิชาการ

International guest lecturers Endoscopic nasopharyngectomy: Evaluating the Outcome Evidence. Presented at ASEAN ORL 2015, Chiang Mai, Thailand, 11-13 ...

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/เพิ่มทรัพย์-อิสีประดิฐ/ ผลงานทางวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ. รอยโรคบริเวณ cerebellopontine angle (CPA lesion) .ใน เสาวรส ภทรภักดิ์ บรรณาธิการ. โสตประสาทวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 ...

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/ประกอบเกียรติ-หิรัญวิวั/ ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ Hirunwiwatkul P., Chochaipanichnond L., Supiyaphun P. “Voice disorder”. Chula Med J. 1993 May; 37(5):295-305. Supiyaphun P., Hirunwiwa...