ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทย์สภา : การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑

http://ent.md.chula.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสำนักงานเลขาธิกา/ ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700 บาท ให้จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” Download ประกาศที...