วันไหว้ครู วันที่ 31 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/วันไหว้ครู-วันที่-31-สิงหา/ กิจกรรมของภาควิชา

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีการจัดงานพิธีวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้...

โครงการฝึกอบรม Temporal Bone Dissection Course ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/โครงการฝึกอบรม-temporal-bone-dissection-course-ระหว/ กิจกรรมของภาควิชา

โครงการฝึกอบรม Temporal Bone Dissection Course สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที-2/ กิจกรรมของภาควิชา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และมูลนิธิวัฒนภักดี ได้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้การรักษาประชาชน  จำนวน 2,500 ณ โรงเรียนอน...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เรื่อง 7th General Head and Neck Surgery Review (Soft Cadaver Dissection)” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ/ กิจกรรมของภาควิชา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เรื่อง ...

กิจกรรมบริการประชาชน วันที่ 12 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/กิจกรรมบริการประชาชน-วั/ กิจกรรมของภาควิชา

กิจกรรมบริการประชาชน    วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม ...

งานแสดงความยินดีกับอาจาย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/งานแสดงความยินดีกับอาจ/ กิจกรรมของภาควิชา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้แสดงความยินดีกับอาจาย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ จำนวน 2 ท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์...

งานประชุม IFOS World congress ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/งานประชุม-ifos-world-congress-ณ-เมืองปารี/ กิจกรรมของภาควิชา

แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา    ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ที่งานประชุม IFOS World congress ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส            นับ...