นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร หลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Clinical science ได้ทุนสนับสนุนการไปประชุมและนำเสนอ oral presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง Prognostic factors of macrolide therapy in treating chronic rhinosinusitis ในงานประชุม european rhinologic society, London ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/นายแพทย์ขจร-เสรีศิริขจร/ กิจกรรมของภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ สนิทวงศ์ ได้รับเชิญวิทยากรงานประชุม “the 27th Congress of the European Rhinologic Society in conjunction with the 37th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose and the 19th Congress of the International Rhinologic Society” ณ กรุง London สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/รองศาสตราจารย์-ดร-นายแพท/ กิจกรรมของภาควิชา

“The IFOS World congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck surgery” วารสาร ฬ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/ifos-world-congress-otorhinolaryngology-head-neck-surgery-วารสาร-ฬ-ขอ/ กิจกรรมของภาควิชา

ลงวารสาร ฬ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากงานประชุม “The IFOS World congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck surgery” ที่ Palais des c...

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วังตะไคร้ ระหว่างวันที่ 7-8 กันายน 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที/ กิจกรรมของภาควิชา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวรวงศ์เ...

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการผ่าตัด “Paradigms Shift to Flexible Endoscopy for Removing Foreign Bodies” วันที่ 1 กันยายน 2560

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกท/ กิจกรรมของภาควิชา

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการผ่าตัด “Paradigms Shift to Flexible Endoscopy for Removing Foreign Bodies” สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2, 3 ในวันที่ 1 ...