หน่วยงานย่อย

http://ent.md.chula.ac.th/หน่วยงานย่อย/ หน้า

หน่วยโสตประสาทวิทยา หน่วยโรคจมูกและภูมิแพ้ + EC sinus หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า หน่วยศัลยกรรมศีรษะและลำคอ หน่วยกล่องเสียงและกรดไหลย้อน หน...

นางกุลกันยา วงศ์สันติชน เจียรกิตติมศักดิ์

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/กุลกันยา-วงศ์สันติชน-เจี/ ผลงานทางวิชาการ

Presentations/Speakers บรรยายวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหัวข้อต่างๆ ทาง Audiology ให้ความรู้ทาง Audiology แก่นิสิตแพทย์      ให้...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/ดร-ม-ล-กรเกียรติ์-สนิทวงศ/ ผลงานทางวิชาการ

International guest lecturers Endoscopic nasopharyngectomy: Evaluating the Outcome Evidence. Presented at ASEAN ORL 2015, Chiang Mai, Thailand, 11-13 ...