ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

http://ent.md.chula.ac.th/ผลงานทางวิชาการ/นายแพทย์-ดร-หม่อมหลวงกรเ/ ผลงานทางวิชาการ

International guest lecturers Endoscopic nasopharyngectomy: Evaluating the Outcome Evidence. Presented at ASEAN ORL 2015, Chiang Mai, Thailand, 11-13 ...