คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2544) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2550) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Fellow of the European Board in Otolaryngology-Head Neck Surgery (2553)

European Union of Medical Specialist

Certificate of Observation Course in Robotic Surgery (2558)

Severance Robot and MIS Training Center, Korea

Visiting Fellowship in Head&neck Surgery (2558) Yonsei University, Korea

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

เนื้องอกและมะเร็งของศีรษะและลำคอ

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 19 ตุลาคม 2018