ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่นิสิตแพทย์ จนถึง การศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา ดังต่อไปนี้