ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2024