ข้อมูลการติดต่อ

การตรวจรักษาหู คอ จมูก อาคาร ภปร. ชั้น 10
- โทรสอบถาม/นัด คลินิกในเวลา
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวการรักษา ทำนัด เลื่อนนัด) โทร. 02-256-5223
- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทร. 02-256-5193

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (ศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ)
ชั้น 17 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873
ถนน พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
- (ติดต่อการศึกษาดูงาน งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน) โทร. 02-256-4000 ต่อ 61721-61725

-
Fax: 02-252-7787
อีเมล์ entmdcu@gmail.com

แผนที่