มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการรักษาและการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางกล่องเสียงและกรดไหลย้อน อีกทั้งพัฒนางานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์สู่สาธารณชน

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2024